Biblija - stvaranje mita
Blog
četvrtak, kolovoz 30, 2007

Danas će vam apologeti, teolozi, crkvenjaci, reći kako se u Bibliji zastupa ravnopravnost između muškaraca i žena.Svoje će izjave potkrijepiti navodima kao što su: "Muško i žensko, stvori ih." ili "Nema više: Židov - Grk! Nema više: rob - slobodnjak! Nema više: muško - žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!". Galaćanima 3,28 ili nešto slično. Pa i famoznom – to uopće nije ono što piše. I možda su mogli nekoć od naroda raditi ovce, ali u 21. stoljeću je to sve teže. O navodima koji diskreditiraju ženu i čine je pokornom muškarcu, kojih je puna Biblija, ne govore čak ni na misi ili ako to i spominju upakiraju u sto celofana.

Tko je čitao Bibliju, mogao je vidjeti da su se od postanka pa do Isusa rađali uglavnom muškarci.
Nabrajanja tko je čiji sin ima kroz cijelu Bibliju…i to po imenu… Ako se baš mora spomenuti da se tu i tamo rodila kćer…to je rečeno tek usput i obično su to bile žene čije su maternice poslužile za rađanje još sinova.

Postoji par žena koje se spominju po imenu…i to:

Pozitivke:
Hanna - služavka; htjela je biti trudna.
Ruta - rodila slavnog sina Solomona (dobar stroj za rađanje sinova).
Miriam - nije ništa prorokovala, samo je udarila u svoj bubanj i pjevala; a bog Jahve ju zarazio neizlječivom i sramotnom leprom radi opravdane kritike Mojsija.
Sara - je pokorno zvala muža Abrahama svojim gospodarem, i nagovorila ga da protjera drugu ženu sa sinom u pustinju, jer je željela da sve naslijedi njezin sin.
Debora - bijaše sutkinja, ali nije se ničime isticala. Nije bila nikakav vojskovođa, samo je jednom vojskovođi dala savjet.
Esterina - uloga je nalikovala junakinji kakve sapunice, radije nego vođe svog naroda.
Naomi - nije prodavala samo nekretnine, već i Rutu.
Marija, Lazarova sestra - svojom kosom briše Isusove noge polivene pre-dragocjenom svetom mašću.
Elizabeta - majka Ivana Krstitelja
Marija - je tek poslušna utroba za rođenje sina Isusa

Negativke:
Saloma - zbog neuzvraćene ljubavi, zatražila je i dobila odsječenu glavu Ivana Krstitelja na pladnju.
Delila - prijevarno izručila supruga Samsona neprijateljima u ropstvo, sljepoću i smrt.
Nepoznata žena - je ubila klinom kroz glavu generala u bijegu, ali nije odlučila o ishodu bitke kao npr. Samson sa svojom čeljusti od magarca.
Eva - je unijela grijeh radi kojega svi umiremo/prokleti smo od rođenja, pa nam je muškarac Isus morao otvoriti vrata u Raj (samo ako ga priznamo).


Kako se treba postupati sa ženama i koje je njihovo mjesto, uči nas i Stari i Novi zavjet. 

Stari zavjet


Postanak:
"A ženi reče: "Trudnoći tvojoj muke ću umnožit, u mukama djecu ćeš rađati. Žudnja će te mužu tjerati, a on će gospodariti nad tobom."

Knjiga Sirahova
"Mudre izreke"
Žene

Malena je svaka zloća prema zloći ženskoj: neka je snađe kob grešnička!
Ne daj se zavesti ljepotom ženskom i ne žudi za ženom.
Od žene je grijeh počeo i zbog nje svi umiremo.
Ako ne čini kao što joj pokažeš, otpusti je od sebe.
Kreposna je žena vijenac mužu svojemu, a sramotna mu je kao gnjilež u kostima.
Ženina je bludnost u njezinu drsku pogledu i poznaje se po njezinim trepavicama.  
                                                     ()

Kao žedan putnik, ona otvara usta i pije svaku vodu na koju naiđe i spušta se pred svakim kolcem i svakoj strijeli otvara tulac
                                                    (ijuuu )
Žena prima svakog muža, premda je jedna djevojka od druge bolja. 
Vrijedna je žena vijenac mužu svojemu; a koja ga sramoti, ona mu je kao trulež u kostima. Propovjednik 12,4.
"Otkrih da ima nešto gorče od smrti - žena, ona je zamka, srce joj je mreža, a ruke okovi; tko je Bogu drag, izmiče joj, a grešnik je njezin sužanj."
Propovjednik 7,26


Za vrijeme menstruacije, žena je nečista…logično, pa je procedura sljedeća:
Kad žena imadne krvarenje, izljev krvi iz svoga tijela, neka ostane u svojoj nečistoći sedam dana; tko se god nje dotakne neka je nečist do večeri. Na što god bi legla za svoje nečistoće neka je nečisto; na što god sjedne neka je nečisto. Tko se dotakne njezine posteljine neka opere svoju odjeću, u vodi se okupa i do večeri ostane nečistim. Tko god dotakne bilo koji predmet na kojemu je ona sjedila neka svoju odjeću opere, u vodi se okupa i nečist ostane do večeri. A ako bi se dotakao čega što je bilo na njezinoj postelji ili na predmetu na kojem je ona sjedila, neka je nečist do večeri. Ako koji čovjek s njom legne, njezina nečistoća za nj prianja, pa neka je nečist sedam dana. Svaka postelja na koju on legne neka je nečista. Ako žena imadne krvarenje dulje vremena izvan svoga mjesečnog pranja, ili ako se njezino mjesečno pranje produžuje, neka se smatra nečistom sve vrijeme krvarenja kao da su dani njezina mjesečnog pranja. Svaka postelja na koju legne za sve vrijeme svoga krvarenja bit će joj kao i postelja za njezina mjesečnog pranja. I svaki predmet na koji sjedne neka postane nečistim kao što bi bio nečist u vrijeme njezina mjesečnog pranja. A svatko tko ih se dotakne neka je nečist; neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i ostane nečistim do večeri. Ako ozdravi od svog krvarenja, neka namiri sedam dana, a poslije toga neka je čista. Osmoga dana neka uzme dvije grlice ili dva golubića te ih donese svećeniku na ulaz u Šator sastanka. Neka jedno svećenik prinese kao žrtvu okajnicu, a drugo kao žrtvu paljenicu. Tako će svećenik obaviti pred Jahvom obred pomirenja nad njom, za njezino nečisto krvarenje."
Levitski zakoni 15,19-30


Za čudo, i muškarci su nečisti, ako imaju izljev (poluciju ili bilo kakvo vanvaginalno svršavanje ), pa kaže:
"Ako koja žena legne s kojim čovjekom i on ispusti sjeme, neka se okupaju u vodi i budu nečisti do večeri'." 

Kako izgleda vrsna žena
?
- Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim.
- Ona je kao lađa trgovačka: izdaleka donosi kruh svoj.
- Još za noći ona ustaje, hrani svoje ukućane i određuje posao sluškinjama svojim.
- Opazi li polje, kupi ga; plodom svojih ruku sadi vinograd.
- Opasuje snagom bedra svoja i živo miče rukama. 
- Vidi kako joj posao napreduje: noću joj se ne gasi svjetiljka.
- Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno.
- Sama sebi šije pokrivače, odijeva se lanom i purpurom.
- Platno tka i prodaje ga i pojase daje trgovcu.
- Sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju
(Vrsna žena rađa sinove, a ne kćeri.)


A što radi vrsni  muž, vrsne žene?
"Muž joj je slavan na Vratima, gdje SJEDI sa starješinama zemaljskim".


Avaj…al se naradio…

A kako prolaze trudnice, bludnice u božjoj milosti?
"Tvoja nevjesta Tamara odala se bludništvu; čak je u bludničenju i začela." "Izvedite je", naredi Juda, "pa neka se SPALI !" Post. 38,24


A ako ne može dokazati svoje djevičanstvo?
"Potom neka progovori starješinama djevojčin otac: 'Ovome sam čovjeku dao svoju kćer za ženu, ali mu je omrzla. (17) Stoga joj pripisuje svašta ružno i tvrdi: nisam u tvoje kćeri našao znakove djevičanstva. Ali evo djevičanskih znakova moje kćeri!'
I neka razastru plahtu pred gradskim starješinama. (18)
Neka tada starješine onoga grada uzmu muža pa ga kazne; (19) neka ga, zato što je pronio ružan glas o jednoj izraelskoj djevici, udare globom od stotinu srebrnika pa ih dadnu ocu mlade žene. I neka mu ona i dalje bude ženom da je ne može pustiti dok je živ. (20)
Ali ako optužba - da se na mladoj ženi nije našlo djevičanstvo - bude istinita, (21) neka djevojku izvedu na kućna vrata njezina oca pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zasiplju dok ne umre, jer je počinila besramnost u Izraelu odajući se bludu u očevu domu. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. "


A ako je silovana?
Eh…ima i tu caka. Ovisi jel silovana bila djevica…ili zaručena.

Ako je djevica:
"Ako čovjek naiđe na mladu djevicu koja nije zaručena te je pograbi i s njom legne, pa budu uhvaćeni na djelu, (29) tada čovjek koji je s njom ležao neka djevojčinu ocu dade pedeset srebrnika. A budući da ju je oskvrnuo, neka je uzme za ženu da je ne može pustiti dok je živ. "
Ponovljeni zakon (22,22-28)


A ako je zaručena:
"Ako mladu djevicu zaručenu za nekoga u gradu sretne drugi čovjek i s njom legne, (24) oboje ih dovedite vratima toga grada pa ih kamenjem zasipljite dok ne umru: djevojku što nije zvala u pomoć u gradu, a čovjeka što je oskvrnuo ženu bližnjega svoga. " Pnz 22,23"Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću. Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego - neka bude na miru. Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, učinila prekršaj. A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom."
1 Timotej 2,12-15.


Još malo božje milosti:
Ispaštat će Samarija jer se protiv Boga svoga pobunila. Od mača past će oni, djecu će njihovu smrskati, žene trudne rasporiti. (Hošea 13,16)


Dvostruko nečista kada rodi djevojčicu:
"Jahve reče Mojsiju: 'Kad koja žena zatrudni i rodi muško čedo, neka je nečista sedam dana, kako je nečista u vrijeme svoga mjesečnog pranja. (3) Osmoga dana neka se dijete obreže. (4) A ona neka ostane još trideset i tri dana da se očisti od svoje krvi; ne smije dirati ništa posvećeno niti dolaziti u Svetište dok se ne navrši vrijeme njezina čišćenja. (5) Ako rodi žensko čedo, neka je nečista dva tjedna, kao za svoga mjesečnog pranja, i neka ostane još šezdeset i šest dana da se očisti od svoje krvi. "
 


Novi zavjet

Nečista je čak i Blažena Djevica Marija kada je rodila Isusa Krista
!!!! 

Obrezanje i prikazanje u Hramu
"(21) Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. (22) Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - (23) kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - (24) i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića."

Čudi me da golubovi nisu izumrla vrsta.

Milostivi Krist kaže:
"A jao trudnicama i dojiljama u one dane!"
Luka 21,23
"Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom. (24) Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima.
Matej 24,19

Žena Mora biti pokorna.
"Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Riječi, da i bez riječi budu pridobiveni življenjem vas žena, (2) pošto promotre vaše bogoljubno i čisto življenje."
1 Pt 3,1

"Tako su se doista i nekoć svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima. (6) Sara se tako pokori Abrahamu te ga nazva gospodarom."
1. Petrova 3,2-6 

"Žene, pokoravajte se svojim muževima
kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom. Robovi, slušajte u svemu svoje zemaljske gospodare!"
Kol 3,18


"Mlađe pak udovice odbijaj jer kad ih požuda odvrati od Krista, hoće se udati , pa zasluže osudu što su pogazile prvotnu vjernost.
A uz to se, obilazeći po kućama, nauče biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreći što ne bi smjele.
Hoću dakle da se mlađe udaju, djecu rađaju, da budu kućevne te ne daju protivniku nikakva povoda za pogrđivanje. Jer već su neke zastranile za Sotonom."


"Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro čini, a tko se ne oženi, bolje čini. Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoće, samo u Gospodinu. Bit će ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega."

Modni diktat:
"Ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije.
A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. Jer nije muž od žene, nego žena od muža. I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža." 1 Korinćanima 11


Slabo nešto viđam pokrivene vjernice.
Češće ih viđam sa uglavljenim mrtvim Isusom na križu u bujnim dekolteima.
I obično vole komentirati zamotane muslimanke.

"Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. " “Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!"
(Efežanima 5,21). 

"Kao u svim Crkvama svetih, žene na Sastancima neka šute. Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne, kako i Zakon govori. Žele li što saznati, neka kod kuće pitaju svoje muževe jer ružno je da žena govori na Sastanku."
1 Korinćanima 14,34-35 
 

(nastavlja se...)


svjetlonosa @ 10:37 |Komentiraj | Komentari: 40 | Prikaži komentare
Arhiva
« » tra 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
U početku...

 • Blog nema ideju nametati mišljenja niti mijenjati vjerska uvjerenja. Tek se kritički osvrnuti na religije i ispravnost nametanja religijskih uvjerenja u svjetovnom životu, proanalizirati vjerodostojnost „svetog pisma“ i „tumačenja“ kroz povijest do danas, pogledati kako sav taj nauk ne/funkcionira u praksi i pokazati da za – biti dobar – ne treba ništa...samo se bude..
Brojač posjeta
457225
Statistika

 
...
 • Bare: "Kakva je to istina kad s druge strane je laž, izvrnute vrijednosti strah, samo strah."
Arhiva
« » tra 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Index.hr
Nema zapisa.