Biblija - stvaranje mita
Blog
ponedjeljak, siječanj 14, 2008
 
Bog objavi Mojsiju svoje ime: "Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kaži Izraelcima: 'Ja jesam' posla me k vama." () "Kaži Izraelcima ovako: 'Jahve, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.' To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena."
 
Opskrbi ga korisnim savjetima tipa - Znam ja da vas egipatski kralj neće pustiti ako ne bude natjeran teškom šakom. (20) Zato ću ja pružiti svoju šaku i pritisnuti Egipat svakovrsnim čudesima što ću ih u njemu izvesti. Poslije će vas pustiti. (21) Dobro ću raspoložiti Egipćane prema ovome narodu, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku. (22) Svaka će žena zatražiti od svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita srebrnog i zlatnog i odjeće. To stavite na svoje sinove i kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane."
 
Oplijenit će Egipćane??
Jeste li znali da Jahve brije na nakit, srebro i zlato?
mda  
 
Mojsije bio malo sumnjičav pa upitao što da radi ako mu ovi ne budu vjerovali da ga šalje bog? Jahve ga uputi na to da sada ima moči i može čarati... zmije, gubu, krv u vodi i tak. Dalje otkrivamo da je Mojsije malo spor…u govoru i da ne zna kako bi on to pregovarao sa Egipćanima (neš ti vođe), pa onda nakon kraćeg prepucavanja između Mojsija i Jahve, Jahve ipak odluči da Egipćanima govori Mojsijev brat Aron.
 
I padne konačni i sasvim logičan dogovor:
"Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi. Ja ću biti i s tobom i s njime dok budete govorili; kazivat ću obojici što ćete raditi. (16) Neka on mjesto tebe govori narodu. Tako, on će tebi biti mjesto usta, a ti ćeš njemu biti mjesto Boga. (17) Uzmi ovaj štap u ruku. Njim izvodi znamenja."
  
Ideja i nije bila da Mojsije moli faraona da pusti narod Izraelski na „slobodu“.
Ideja je bila da pusti narod na tri dana kako bi prinijeli žrtvu svome bogu.
Dakle - laž, kako bi mogli pobjeći.
 
E sad ide meni najšašaviji dio koji je primitivni čovjek mogao izmisliti (u ovoj knjizi dakako…).

Jahve opet reče Mojsiju: "Kad se vratiš u Egipat, pobrini se da pred faraonom izvedeš sva čudesa za koja sam ti dao moć, premda ću ja tvrdim učiniti njegovo srce, tako te neće pustiti narod da ode. (22) Tada reci faraonu: 'Ovako kaže Jahve: Izrael je moj prvorođenac. (23) Tražim od tebe da mi pustiš sina da mi iskaže štovanje. Ako odbiješ da ga pustiš, ja ću ubiti tvoga prvorođenca.'"
 
Jahve...svog si prvorođenca mogao držati sitog i na svojoj zemlji (koja god to bila). 
Nisi ga trebao ni voditi Egipćanima. 
Ali to ti je bilo dosadno, ha?

E…ovaj citat nema neke bitne veze sa nastavkom, ali je toliko…tražim riječ…bizaran, da ga moram navesti:

(24) Kad se na putu Mojsije zaustavi da prenoći, navali na nj Jahve da ga ubije. (25) Ali Sipora pograbi oštar kremen, obreza svoga sina i kožicom se dotakne Mojsijevih nogu: "Zaista si mi ti krvav muž", reče. (26) I Jahve ga pusti. Ona je to zbog obrezanja rekla "krvav muž". 

Veze s vezom nema. Kao da ga je netko ubacio sa početka neke priče. Prvo Jahve sve dogovori s Mojsijem i pošalje ga opremljenog, a onda bi ga ubio zato kaj mu sin ima kožicu na pimpeku . Ali čim žena odreže djetetu kožicu i prisloni na Mojsijeve noge Jahve ga pusti.
No..idemo dalje…
 
Sretne se Mojsije sa Aronom i odu pred faraona, sve mu iznesu po dogovoru, ali ovaj ih ne posluša, već postroži uvijete Izraelcima.
 
Pa kaže Jahve:
...Ti kazuj sve što ti naređujem, a tvoj brat Aron neka faraonu ponovi da pusti Izraelce te odu iz njegove zemlje. (3) Ja ću učiniti da otvrdne srce faraonu i umnožit ću znakove i čudesa u zemlji egipatskoj. (4) Kako vas faraon neće poslušati, ja ću staviti svoju ruku na Egipat: strašno kažnjavajući, izbavit ću svoje čete, narod svoj, Izraelce, iz egipatske zemlje. (5) Kad pružim svoju ruku na Egipat i izvedem Izraelce iz njihove sredine, tada će Egipćani spoznati da sam ja Jahve." (6) Mojsije i Aron poslušaše: kako im je Jahve naredio, upravo tako učiniše. (7) 

I krenu velike nesreće na Egipat.
 
1. Mojsije pretvori štap u zmiju…ali učiniše to i faraonovi vračevi, pa se to nikog specijalno nije dojmilo, a i Jahve je učinio faraonovo srce tvrdim – pa ne posluša Mojsija.
 
2. Mojsije pretvori vodu u krv – ali faraonovi vračevi učine isto (e Jahve, to si baš mogao predvidjeti), a i Jahve je učinio faraonovo srce tvrdim – pa ne posluša.
 
3. Mojsije začarobira žabe po cijelom Egiptu, i vračevi učiniše isto.
Još se ne zna zašto su učinili isto umjesto obrnuto, nego kad se sva sila žaba usmrdila, faraon traži da Jahve povuče žabe pa će pustiti narod Izraelski.
Ali "srce mu otvrdnu te ne posluša Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.“
 
4. Mojsije stvori komarce (u nekim prijevodima buhe). E to vračevi nisu mogli.
Komarci su ipak veći izazov od žaba  .
Tada vračari reknu faraonu: "To je prst Božji!" Ali je faraonovo srce bilo okorjelo, pa nije poslušao Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.
 
5. Mojsije stvori obade. Pa im faraon predloži da prinesu žrtvu svome bogu u Egiptu.
Na što ovi ne pristaju jer vele da bi to bilo bogohuljenje za egipatski narod…i da bi ih Egipćani mogli kamenovat.
Onda ih faraon pusti da odu – „ali nemojte daleko i molite za mene“.
...
„Ali opet ukruti faraon srce svoje i ne dopusti narodu da ode.“ 
 Da ne povjeruješ.
 
6. Mojsije se zaprijeti pomorom sve egipatske stoke. 
"Razlikovat će Jahve stoku Izraelaca od stoke Egipćana, tako da ništa što pripada Izraelcima neće stradati.'", to i učini, a „Faraon je istraživao i uvjerio se da od izraelske stoke nije uginulo ni jedno grlo. Ali je srce faraonovo ipak otvrdlo i nije pustio naroda.
 
7. Mojsije sada baci čireve na Egipćane, Ali je Jahve otvrdnuo srce faraonu, pa on ne posluša Mojsija i Arona, kako je Jahve Mojsiju i rekao“.
Koliko se bedasto osjećate dok ovo čitate?
 
8. Mojsije se zaprijeti tučom – „Sutra u ovo doba pustit ću tuču tako strašnu kakve u Egiptu još nije bilo otkad je postao do sada. (19) Zato naredi da pod krov utjeraju tvoje blago i sve što je vani, na otvorenu. Sve što se nađe u polju, bilo čovjek bilo živinče, ne bude li uvedeno unutra, poginut će kad tuča zaspe po njima.“
 
Koje blago? Nije li ih sve pobio u napadu broj 6?
No…ipak „pobi po svem Egiptu sve što je ostalo vani, ljude i životinje;“ još jednom, za svaki slučaj 
 
Faraon posla po Mojsija i Arona pa im reče: "Ovaj put priznajem da sam kriv. Jahve ima pravo, a ja i moj narod krivo. (28) Molite Jahvu da ustavi gromove i tuču, a ja ću vas pustiti da idete. Nećete više dugo ostati." No…“Kad je faraon vidio da je prestala grmljavina, tuča i kiša, opet padne u grijeh: i on i njegovi službenici opet otvrdnu srcem. (35) Otvrdnu srce faraonu i ne pusti on Izraelce, kako je Jahve i prorekao preko Mojsija.
 
9. Zaprijeti se Mojsije skakavcima i nakon natezanja tko i kamo ide, Mojsije ipak sasu skakavce, a faraon „Brže-bolje dozva faraon Mojsija i Arona pa im reče: "Sagriješio sam protiv Jahve, vašega Boga, i vas! (17) Oprostite mi uvredu još samo ovaj put i molite Jahvu, Boga svoga, da samo otkloni od mene ovaj smrtonosni bič!" (18) Kad je Mojsije otišao od faraona, zazva Jahvu (19) i Jahve promijeni vjetar u veoma jak zapadnjak, koji pothvati skakavce i odnese prema Crvenome moru. Ni jedan jedini skakavac nije ostao ni u kojem kraju Egipta. (20) Ali je Jahve otvrdnuo srce faraonu i ne pusti on Izraelaca.
 
10. Tada Mojsije na Egipat baci tamu – na cijelu zemlju osim tamo gdje su Izraelci živjeli…
Faraon tada kaže Mojsiju da svi odu, ali da ostave stoku, na što ovaj ne pristaje i Jahve otvrdne faraonu srce i on ne pristane da odu.
 (28) "Odlazi!" - vikne faraon na Mojsija. "I da mi više na oči ne dolaziš! Onoga dana kad mi se opet pojaviš na oči, zaglavit ćeš!" (29) "Dobro si kazao!" - uzvrati Mojsije. "Lica tvoga više neću vidjeti!"
 
Zaprijeti se Jahve kako će još samo jednom na Egipat udariti.
Pobit će im sve provorođence.
 
#11"Još ću samo jednom nedaćom udariti faraona i Egipat", reče Jahve Mojsiju. "Poslije toga pustit će vas odavde. I više: sam će vas odavde potjerati. (2) Kaži svijetu neka svaki čovjek ište od svoga susjeda i svaka žena od svoje susjede srebrnih i zlatnih dragocjenosti." (3) 
Jahve učini te Egipćani bijahu naklonjeni narodu
Sam Mojsije postane vrlo uvažen u egipatskoj zemlji, u očima faraonovih službenika i u očima naroda. (4) A onda Mojsije navijesti: "Ovako poručuje Jahve: 'O ponoći proći ću Egiptom. (5) 
Svaki će prvorođenac u egipatskoj zemlji umrijeti, od prvorođenca faraonova, koji bi imao sjediti na njegovu prijestolju, do prvorođenca ropkinje koja se nalazi uz mlinski kamen; a uginut će i sve prvine od stoke

Opet stoke!?!?
Pa koliko puta moraš pobit stoku, o strašni Jahve???
Žilavi su to neki stvorovi.

Ako nekom do sad nije bilo jasno tko to drži Izraelce u Egiptu, ovdje se to jasno vidi.
Jahve.
Pa tko je negativac u ovoj priči? Začarani faraon koji je svojom voljom više puta htio pustit Izraelce ili Jahve kojem je bilo lakše začarati faraona, otvrdnut mu srce, pobit sve što ima (ponešto i više puta)?
Čak i na kraju – Jahve kaže Mojsiju – Poslije toga PUSTIT ĆE VAS ODAVDE.
Tek sad Jahve odluči prestat maltretirati faraona.
No ne zadugo.
 
Nastavlja se…
 
 
svjetlonosa @ 08:49 |Komentiraj | Komentari: 22 | Prikaži komentare
Arhiva
« » ožu 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
U početku...

 • Blog nema ideju nametati mišljenja niti mijenjati vjerska uvjerenja. Tek se kritički osvrnuti na religije i ispravnost nametanja religijskih uvjerenja u svjetovnom životu, proanalizirati vjerodostojnost „svetog pisma“ i „tumačenja“ kroz povijest do danas, pogledati kako sav taj nauk ne/funkcionira u praksi i pokazati da za – biti dobar – ne treba ništa...samo se bude..
Brojač posjeta
456547
Statistika

 
...
 • Bare: "Kakva je to istina kad s druge strane je laž, izvrnute vrijednosti strah, samo strah."
Arhiva
« » ožu 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Index.hr
Nema zapisa.