Biblija - stvaranje mita
Blog
petak, veljača 15, 2008
Ne mogu reći da me iznenadilo.

Većina vjernika nikada nije čitala Bibliju i o Isusu znaju samo legende u šortkat verzijama, prilagođenih za dječji uzrast na vjeronauku.
Znaju ono što je za njih odbrala i prilagodila Crkva d.o.o.
Neki su je i čitali, ali ne sa idejom da u tom „svetom pismu“ može biti ikakva dvojba, nelogičnost, nepravilnost.
Čak i onima koji bi u to i posumnjali mnoge stvari jednostavno - promaknu.
 
„Pritisak Crkve, posvećenost zapisa, moć crkvene predaje, odavno su nametnuli sliku jedinstvena svjedočanstva o Isusu, i to izgovorena u četvoroglasuju.
Slika uglačana štiva, bez neravnina, u kojem su vjerski tumači obradili svaki trunak dvojbe ili upitnosti. Ostakljeno tkivo: sveto i nedodirljivo.“
(Yedi Freds, Učenje Biblije)
 
Pogledajmo odgovore na pitanja u prošlom postu:

Isus je nakon obrezanja, otišao u:
a) Nazaret
Lk 2,39 Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret.
 
b) Egipat
Mt 2,14 On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat
 
Da bi „ispuno proročanstvo“ Isus je:
a) našao magarčića
Iv 12,24 A Isus nađe magarčića i sjede na nj kao što je pisano.

b) poslao dvojcu učenika da ga „posude“ u selu
Lk 19,30, Mk 11,2 : 11Kad se približe Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, pošalje dva učenika 2 i kaže im: "Hajdete u selo pred vama. Čim u nj uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite.
Mt 21,2 posla Isus dvojicu učenika 2 govoreći:  "Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni.
 
Da bi „ispunio proročanstvo“ Isus je:
a) jahao na magaretu
Lk 19,35 I dovedoše ga Isusu i staviše svoje haljine na magare te posjednuše Isusa.
Mk 11,7 I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj. 

b) jahao na magarici
c) jahao na magaretu i magarici
Mt 21,7 Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih.
 
Isus je:
a) našao četvoricu apostola, podučavao, otišao na goru držati propovijed pred mnoštvom
 Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. (19) I kaže im: "Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!" (20) Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. (21) Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. (22) Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.
I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama
#5Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. (2) On progovori i stane ih naučavati…

b) prvo se pomolio na gori, izabrao dvanestoricu, pa propovijedao mnoštvu na ravnom
Onih dana iziđe na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. 13 Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.
Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog 18 nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti
 
Isus je uspostavio euharistiju:
a) na posljednjoj večeri
Lk 22,19 I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.
Mk 14,22 I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: "Uzmite, ovo je tijelo moje."
Mt 26,26 I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!"

b) puno prije, u Ivanovom govoru u Knaframu
(52) Židovi se nato među sobom prepirahu: "Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?" (53) Reče im stoga Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! (54) Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. (55) Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. (56) Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.
 
Tko je nosio križ?
a) Isus
Iv 19,17 I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota.

b) Šimun
Mk 15,21 I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ.
Mt 27,32 Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ

c) Isus i Šimun
Lk 0,26 Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.
  
Isus je razapet oko:
a) treće ure
Mk 15,25 A bijaše treća ura kad ga razapeše.

b) šeste ure
Mk 0,33 A o šestoj uri tama nasta po svoj zemlji - sve do ure devete.
Mt 27,45 Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete.
  
Zadnje Isusove riječi su bile:
a) Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio.
Mk 0,34 O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To znači: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"
Mt 27,46 O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To će reći: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"

b) Oče, u ruke tvoje predajem svoj duh.
Lk 0,46 I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu.
 
c) Dovršeno je.
Iv 19,30 Čim Isus uze ocat, reče: "Dovršeno je!" I prignuvši glavu, preda duh.
 
Isus je zamotan u:
a) platno
Lk 0,53 Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen.
Mk 0,46 Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te položi u grob, koji bijaše izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata.
Mt 27,59 Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno.
                          
b) povoje
Iv 19,40 Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop.
Iv 20,5 Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe.
Iv 20,6 Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže
Lk 24,12 A Petar usta i potrča na grob. Sagnuvši se, opazi samo povoje.
 
c) povoje i ubrus
Iv 20,7 i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.
 
Koliko žena i u koje vrijeme su došle prve na Isusov grob?
a) Marija Magdalena, još za mraka.
Iv 20,1 0Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut.
 
b) Marija Magdalena i druga Marija, došle su u osvit.
Mt 28,1 8Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.
 
c) Marija Magdalena, Marija Jakovljeva i Saloma, veoma rano.
Mk 16, Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisa da odu pomazati Isusa. 2 I prvoga dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob.
 
d) Žene koje su s Isusom došle iz Galileje, vrlo rano.
Lk 0,55 A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. 56 Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu. 14Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. 2 Kamen nađoše otkotrljan od groba. 3 Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa.
 
Isus je prvi puta ukazao svojim učenicima, kako bi dokazao svoje uskrsnuće, najbitniju stvar u kršćanstvu:
a) jedanaestorici na gori u Galileji
Mt 28,16(16) Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. (17) Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj.
 
b) jedanaestorici dok bijahu za stolom u Galileji
Mk 16,14 Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom.
 
c) jedanaestorici u sobi u Jeruzalemu
Lk 24, 30 U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. (34) Oni im rekoše: "Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!" (35) Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.
 (36) Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: "Mir vama!"

I to je samo dio.
 
Kada vam idući put netko kaže da bi trebali bez sumnje vjerovati u  „sveto pismo“ i „riječ božju“ …slobodno pitajte – u koju točno? Jer „točno“ u Bibliji – ne postoji.

svjetlonosa @ 09:59 |Komentiraj | Komentari: 39 | Prikaži komentare
Arhiva
« » tra 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
U početku...

 • Blog nema ideju nametati mišljenja niti mijenjati vjerska uvjerenja. Tek se kritički osvrnuti na religije i ispravnost nametanja religijskih uvjerenja u svjetovnom životu, proanalizirati vjerodostojnost „svetog pisma“ i „tumačenja“ kroz povijest do danas, pogledati kako sav taj nauk ne/funkcionira u praksi i pokazati da za – biti dobar – ne treba ništa...samo se bude..
Brojač posjeta
457225
Statistika

 
...
 • Bare: "Kakva je to istina kad s druge strane je laž, izvrnute vrijednosti strah, samo strah."
Arhiva
« » tra 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Index.hr
Nema zapisa.