Biblija - stvaranje mita
Blog
četvrtak, siječanj 17, 2008
 
Bog priprema Izraelce za najstrašniju noć u Egiptu.
Pomor svih prvorođenih.
Da se svemogući Jahve ne bi slučajno zabunio …pa ubio i kojeg Izraelca, naredi im znak raspoznavanja.

Jahve naređuje klanje janjadi, a njihovom krvlju Izraelci moraju premazati svoje štokove, kako bi On Znao da tu ne smije ubijati provorođence

Zanimljivo je da je Jahve u prethodnim zločinima koje je provodio nad Egipćanima, točno znao koje životinje im treba pobit, koje usjeve satirat, koji dio Egipta staviti u mrak…ali kada je trebao pobiti prvorođene, posumnjao je u samog sebe, pa naredio Izraelcima da se označe, kako ne bi bilo zabune.

(29) U ponoći Jahve pobije sve prvorođence po zemlji egipatskoj: od prvorođenca faraonova, koji je imao sjediti na prijestolju, do prvorođenca sužnja u tamnici, a tako i sve prvine od stoke. (30) Noću ustane faraon, on pa svi njegovi dvorani i svi Egipćani, jer se strašan jauk razlijegao Egiptom: ne bijaše kuće u kojoj nije ležao mrtvac. (31) Faraon pozva u noći Mojsija i Arona te im reče: "Ustajte i odlazite od moga naroda i vi i vaši Izraelci! Idite! Odajte štovanje Jahvi, kako ste tražili. (32) Pokupite svoju i sitnu i krupnu stoku, kako ste zahtijevali: idite pa i mene blagoslovite!" (33) Egipćani nagonili narod da brže ide iz zemlje, "jer izgibosmo svi", govorahu oni. (34) Tako narod ponese svoje još neukislo tijesto; naćve, uvijene u ogrtače, ponesoše na ramenima. (35) I učiniše Izraelci kako im je Mojsije bio rekao: zatražiše od Egipćana srebrnine, i zlatnine, i odjeće. (36) Jahve je učinio te Egipćani bijahu naklonjeni narodu pa davahu. Tako su Egipćane oplijenili. 

Da…ovo piše u Bibliji. Svetom pismu. Nepogrešivoj istini.
I na koje god načine to željeli tumačiti, jednako je odvratno.
 
(37) Pođu tako Izraelci iz Ramsesa prema Sukotu. Bilo je oko šest stotina tisuća pješaka, osim žena i djece. (38) A mnogo i drugoga svijeta pođe s njima, i mnoga stoka, krupna i sitna. (39) Ispeku beskvasne prevrte od tijesta što su ga iz Egipta ponijeli: nije se bilo ukvasalo. A kako su bili tjerani iz Egipta, nisu mogli odgađati, i tako nisu sebi spremili poputninu. (40) Vrijeme što su ga Izraelci proveli u Egiptu iznosilo je četiri stotine i trideset godina. (41) 
 
O ovom više sutra.

#13Jahve reče Mojsiju: (2) "Meni posvetite svakoga prvorođenca! Prvenci materina krila kod Izraelaca, i od ljudi i od životinja, meni pripadaju!“ 

Malo mi je muka od siline ovolikih idiotarija, a takvi su gotovo svi citati i u iduće tri knjige o Mojsiju…pa ću morat kratit. Radikalno.
 
Dakle, izašli iz Egipta, krenuli put obećane zemlje u kojoj teče med i mlijeko.
Jahve ih vodi šortkatom preko Crvenog mora.

No…neočekivanog li čuda:
Ja ću otvrdnuti faraonu srce, i on će za njima poći u potjeru. Ali ja ću se proslaviti nad faraonom i svom njegovom vojskom. Tako će Egipćani spoznati da sam ja Jahve." Izraelci tako učine.

Opet.

I učini tako:
...Zato opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku. (7) Uze šest stotina svojih kola sve poizbor i ostala kola po Egiptu. I u svima bijahu štitonoše. (8) Jahve otvrdnu srce faraonu, kralju egipatskom, te on krenu u potjeru za Izraelcima, koji su otišli uzdignute pesnice. (9) Egipćani, dakle, pođu za njima u potjeru. I dok su Izraelci taborovali uz more, blizu Pi-Hahirota nasuprot Baal-Sefonu, stignu ih svi faraonovi konji pod kolima, njegovi konjanici i njegovi ratnici.

Khm…koje konje? Nije li Jahve pobio svu egipatsku živinčad već preko nekoliko puta?
Jahve…ne samo da si zao i senilan, ti si - nesposoban.

Mojsije lupi štapom, razdvoji more, oni zbrišu, egipćani za njima..ali Mojsije zatvori more i podavi ratnike i konje – opet…jel…

 

I preskačemo pjesmu Mojsijevu, kojom pjeva svom Jahvi Bogu, ratniku (ako niste znali), preskačemo i cijelo putovanje do Sinaja, pa stanemo na jedan od najvećih i najbitnijih događaja kako za Izraelce tako i za kršćane.
 
Ono što je meni zanimljivo su svakako uvjeti pod kojima je Mojsije „dobio“ zapovjedi.
Pogledajmo:

….Postavi naokolo granicu za narod i izdaj naredbu: 'Pripazite da se na brdo ne penjete; da se ni podnožja ne dotičete! Tko se god brda dotakne, smrt će ga snaći. (13) Nikakva ruka neka ga se ne dotakne, nego neka bude kamenjem zasut ili strijelom ustrijeljen: bio čovjek ili živinče, neka na životu ne ostane. 
.... (21) Sad Jahve reče Mojsiju: "Siđi i opomeni narod da ne bi provalio prema Jahvi da ga vidi. Mnogo bi ih poginulo. (22) I sami svećenici, koji dolaze blizu Jahvi, moraju se očistiti, da ih Jahve ne uništi." (23) "Narod se ne može popeti na brdo Sinaj", odgovori Mojsije Jahvi, "jer si nas sam ti opomenuo: 'Postavi granice naokolo brda i proglasi ga svetim.'" 

Mojsije se stvarno potrudio da nitko ne bude svjedokom njegovih „razgovora s bogom“. 

#20Onda Bog izgovori sve ove riječi: (2) "Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. (3) Nemoj imati drugih bogova uz mene. (4) Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. (5) Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, (6) a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. (7) Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. (8) Sjeti se da svetkuješ dan subotni. (9) Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. (10) A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. (11) Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. (12) Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj. (13) Ne ubij! (14) Ne učini preljuba! (15) Ne ukradi! (16) Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! (17) Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!" (18) Sav je puk bio svjedok grmljavine i sijevanja, svi čuše zvuk trube i vidješe kako se brdo dimi: gledali su i tresli se i stajali podalje. (19) Onda rekoše Mojsiju: "Ti nam govori, a mi ćemo slušati. Neka nam Bog ne govori, da ne pomremo!" (20) "Ne bojte se", reče Mojsije narodu. "Bog je došao da vas samo iskuša; da strah pred njim ostane s vama te da ne griješite." (21) Narod ostane podalje, a Mojsije pristupi gustom oblaku gdje se Bog nalazio.

Eto ga.
To je to. Jedan od Najveličanstvenijih trenutaka u Bibliji.
Iz svakog slova pršti čista etika…moral.
Bez ovog citata osnovna moralna načela, nikada ne bi postojala.
 
Nu, da…pročitajte ih još jednom.
Jeste li ih baš tako učili na vjeronauku?
Jeste li svom djetetu objasnili da je Jahve bog ljubomoran?
Svetkuju li i vaše sluge dan subotnji? Pred koliko kipova kleknete u crkvi?
 
A što je bilo dalje?
Ukratko...
Jahve Mojsiju objasni još preko nekoliko zapovijedi (Židovi ih i danas štuju, a ima ih preko 600), među kojima i zakon o robovima. Kako s njima postupati i slično.
Pa nakon toga:

(18) Kad Jahve svrši svoj razgovor s Mojsijem na Sinajskom brdu, dade mu dvije ploče Svjedočanstva, ploče kamene, ispisane prstom Božjim.
I? I Mojsije siđe među razgaljenu svjetinu, koja je od zlata što pokradoše u Egiptu rade zlatno tele, kako bi imali boga…
(15) Mojsije se okrene i siđe s brda. U rukama su mu bile dvije ploče Svjedočanstva, ploče ispisane na objema plohama; ispisane i s jedne i s druge strane. (16) Ploče su bile djelo Božje; pismo je bilo pismo Božje u pločama urezano. (17) A Jošua ču viku naroda koji je bučio pa reče Mojsiju: "Bojna vika u taboru!" (18) Mojsije mu odgovori: "Niti viču pobjednici, niti tuže pobijeđeni: tu ja samo pjesmu čujem." (19) Čim se približi taboru te opazi tele i kako igraju, razgnjevi se Mojsije. Baci iz ruku ploče i razbije ih na podnožju brda. (20)
 
Je li to moguće? Najsvetiju stvar na ovom svijetu on razbije u komadiće?
Ploče koje je pisao Bog osobno?
 
No..Mojsije ne budi lijen, ode ponovo Jahvi i ovako se dogovore:

Obnova saveza - nove ploče
#34Reče Jahve Mojsiju: "Okleši dvije kamene ploče kao i prijašnje pa ću ja na ploče napisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio. (2) Budi gotov do jutra. Onda, ujutro, popni se na brdo Sinaj i ondje ćeš, navrh brda, stupiti preda me. (3) Nitko drugi neka se s tobom ne penje; neka se nitko nigdje na brdu ne pokaže. Neka ni ovce ni goveda ne pasu podno brda." (4) Mojsije okleše dvije kamene ploče kao i prijašnje; rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Jahve naredio. 

I opet u tajnosti, ovaj put Mojsije kleše zapovijedi u kamene ploče.
Nakon ovakve naivne priče, na nivou tri praščića, stvarno ništa nije nemoguće.
Vjerojatno mu je trebao bilo kakav zakon da obuzda svjetinu, pa ako se zakonu doda nadnaravni štih i ucjena – nema da omane.

Zanimljivo je i to što je, kad je sišao sa brda, isijavao iz lica, pa se pokrio koprenom.
Moglo bi se reći da ga je možda bilo sram što tako nevješto laže?
 
Nakon toga Jahve sklopi  Savez.
Jahve povede u osvajački pohod svoje izabranike:
...Gle, protjerat će ispred tebe Amorejce, Kanaance, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce. (12) Čuvaj se da ne praviš saveza sa stanovnicima zemlje u koju ideš; da ne budu zamkom u tvojoj sredini. (13) Nego porušite njihove žrtvenike, oborite njihove stupove, počupajte im ašere! (14) Jer ne smiješ se klanjati drugome bogu. Ta Jahve - ime mu je Ljubomorni - Bog je ljubomoran. (15).

Mojsije se spusti među narod, da im zapovjedi, pa i onu o neradnoj suboti…pa reče, tko ovu zapovijed prekrši – smrću neka se kazni. Neš ti prekršaja.
Čini se da i za katolike vatrica pucketa.
Onda im naredi da dignu svetište Jahvi, sa svim zlatom, draguljima, srebrom i sve vrijednog što imaju, prema Jahvinoj naredbi.
Naprave sve prema propisu i popisu uključujući i kovčeg, a o njemu više sutra.
Slijedi Levitijski zakon u kojem Jahve određuje kada se, što i kako žrtvuje, pa kada se što i kako lijeći (tragikomedija), pa još zakona, odredbi, pravila i kazni.
Pa Knjiga brojeva…i dalje fila sa zakonima i kaznama.
U Ponovljenom zakonu Mojsije umire, a priču nastavlja Jošua.

Čak je i umro po naredbi:
(48) Toga istog dana Jahve reče Mojsiju: (49) "Popni se na goru Nebo u Abarskom gorju - ono je u moapskoj zemlji nasuprot Jerihonu - pa pogledaj zemlju kanaansku što ću je dati u posjed Izraelcima. (50) Onda umri na gori na koju se uspneš i pridruži se svojim precima kao što je i tvoj brat Aron, koji je umro na brdu Horu, bio pridružen svojima. (51) A to zato što ste mi se iznevjerili sred Izraelaca kod Meriba Kadeša, kod voda u pustinji Sinu: niste očitovali moju svetost među Izraelcima. (52) Zato ćeš samo izdaleka vidjeti onu zemlju, ali u nju nećeš ući - u zemlju koju dajem Izraelcima." 

Nakon svega što je Mojsije učinio za Jahvu…i to mu je neka hvala.

#34Poslije toga ode Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge nasuprot Jerihonu, gdje mu Jahve pokaza svu zemlju: ...... (4) Potom mu reče Jahve: "Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da ću je dati tvome potomstvu. Dopustio sam da je pogledaš svojim očima, ali ti onamo nećeš prijeći." (5) I Mojsije, sluga Jahvin, umrije ondje u zemlji moapskoj po Jahvinoj zapovijedi. (6) I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. 
Do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob. (7) Mojsiju bijaše sto dvadeset godina kad umrije...
 
Ima još jedan nastavak…ono, kao nakon odjavne špice.
 
svjetlonosa @ 00:51 |Komentiraj | Komentari: 27 | Prikaži komentare
Arhiva
« » tra 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
U početku...

 • Blog nema ideju nametati mišljenja niti mijenjati vjerska uvjerenja. Tek se kritički osvrnuti na religije i ispravnost nametanja religijskih uvjerenja u svjetovnom životu, proanalizirati vjerodostojnost „svetog pisma“ i „tumačenja“ kroz povijest do danas, pogledati kako sav taj nauk ne/funkcionira u praksi i pokazati da za – biti dobar – ne treba ništa...samo se bude..
Brojač posjeta
457225
Statistika

 
...
 • Bare: "Kakva je to istina kad s druge strane je laž, izvrnute vrijednosti strah, samo strah."
Arhiva
« » tra 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Index.hr
Nema zapisa.