Biblija - stvaranje mita
Blog
petak, siječanj 11, 2008
 
Koliko god katolici htjeli zanemariti Stari zavjet, jer vremenom uviđaju njegovu bizarnost, brutalnost, morbidnost…jednog se lika nikako ne mogu odreći.
Mojsija.
U najboljoj verziji on je spasitelj Židova od strašnih Egipćana i donosioc 10 Božjih zapovijedi. Čovjeka s kojim je čak i Bog volio čakulati i bez kojeg osnove etike ne bi imale istu težinu (lol  ).
 
Da bi počeli priču o Mojsiju – Knjiga Izlaska, idemo na trenutak u Knjigu Postanka.
Idemo vidjeti kako su uopće Židovi i dospjeli u strašni Egipat.
 
U knjizi Postanka Jahve kaže Abrahamu:
"Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati. (2) Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati, i sam ćeš biti blagoslov. (3) Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati."
I krene Abram na istok od Betela.  „Svoj šator postavi između Betela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne žrtvenik Jahvi i zazva ime Jahvino. (9) Od postaje do postaje Abram se pomicao prema Negebu.

(10) Ali kad je zemljom zavladala glad, Abram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom."
 
„Toga je dana Jahve sklopio Savez s Abramom rekavši: "Potomstvu tvojemu dajem zemlju ovu od Rijeke u Egiptu do Velike rijeke, rijeke Eufrata: (19) Kenijce, Kenižane, Kadmonce, (20) Hetite, Perižane, Refaimce, (21) Amorejce, Kanaance, Girgašane, Jebusejce."
Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica - svu zemlju kanaansku - u vjekovni posjed; a ja ću biti njihov Bog."

Plemenito, zar ne?
Jahve je uvijek vodio Izabrane u osvajačke pohode.
 
E sad…tko je tu kome bio rob?
 
Biblija kaže:
#16Abramova žena Saraja nije mu rađala djece. A imaše ona sluškinju Egipćanku - zvala se Hagara. (2) I reče Saraja Abramu: "Vidiš, Jahve me učinio nerotkinjom. Hajde k mojoj sluškinji, možda ću imati djece." Abram posluša riječ Sarajinu. (3) Tako, pošto je Abram proboravio deset godina u zemlji kanaanskoj, njegova žena Saraja uzme Hagaru, Egipćanku, sluškinju svoju, pa je dade svome mužu Abramu za ženu. (4) Uđe on k Hagari te ona zače. A kad je vidjela da je začela, s prezirom je gledala na svoju gospodaricu. (5) Tada reče Saraja Abramu: "Nepravda što se meni nanosi tvoja je krivnja! Prepustila sam svoju sluškinju tvome zagrljaju, ali otkako opazi da je zanijela, s prezirom na me gleda. Jahve sudio i meni i tebi!" (6) Nato Abram odvrati Saraji: "Tvoja je sluškinja u tvojoj ruci: kako ti se čini da je dobro, tako prema njoj postupi!" Saraja postupi prema njoj tako loše da ona od nje pobježe. (7) Anđeo Jahvin nađe je kod izvora u pustinji - uz vrelo što je na putu prema Šuru - (8) pa je zapita: "Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?" "Bježim, evo, od svoje gospodarice Saraje", odgovori ona. (9) Nato joj anđeo Jahvin reče: "Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!" (10) 

Abrahamova žena Saraja je ipak božjom voljom u kasnoj dobi začela i rodila sina Izaka.
Morbidnu priču o božansko osmišljenoj kušnji da zakolje vlastitog sina, kao žrtvu Njemu, ovaj put ću preskočit.

Izak je imao sina Jakova, a pod njegovim vodstvom…
(27) Izraelci se nastaniše u zemlji egipatskoj, u kraju gošenskom; u njem stekoše vlasništvo; bijahu rodni i broj im se veoma umnoži. (28).

Njegovog sina Josipa su braća prodala u Egipat kao roba, no taj se zbliži sa Faraonom i postane vrlo slavan i moćan u Egiptu. Predvidio je 7 godina obilja i 7 gladnih godina.
Kada nastupiše gladne godine, Izraelci sve češće dolaze u Egipat kako bi se prehranili.
 
Na kraju ih i sam Faraon pozove i pruži gostoprimstvo ovim riječima:
Onda faraon reče Josipu: "Kaži svojoj braći neka učine ovo: 'Natovarite svoje živine i odmah se uputite u zemlju kanaansku. (18) Uzmite svoga oca i svoje obitelji i k meni dođite! Ja ću vam dati najbolju zemlju u Egiptu te ćete uživati od obilja ove zemlje.' (19) A naredi i ovo: 'Ovako učinite: Iz zemlje egipatske potjerajte kola za svoju djecu i svoje žene, uzmite oca i dođite. (20) Neka vam se oči ne rastužuju za vašim stvarima, jer sve što je u Egiptu najbolje bit će vaše.'" (21) Sinovi Izraelovi tako učine. Po faraonovoj zapovijedi Josip im dade kola i popudbinu. (22) Svakom od njih dade nove haljine, a Benjaminu dade tri stotine srebrnika i petore haljine. (23) Isto tako pošalje svome ocu: deset magaraca natovarenih najboljim plodovima egipatskim i deset magarica natovarenih žitom, kruhom i namirnicama ocu za put. (24) Isprativši svoju braću na put, reče im: "Nemojte se putem svađati!" (25) I tako oni odoše iz Egipta i stigoše u zemlju kanaansku, k svome ocu Jakovu. (26) Kad mu rekoše: "Josip je živ i čak vlada nad svom zemljom egipatskom!", njegovo se srce skameni jer im nije mogao vjerovati. (27) Ali kad mu ispripovjediše sve što im je Josip rekao i kad vidje kola što ih je Josip poslao da ga prevezu, duh njihova oca Jakova oživje. (28) "Dosta", reče Izrael. "Sin moj Josip još je živ! Moram poći i vidjeti ga prije nego umrem." 

Nastavlja se…
 
 
 
svjetlonosa @ 14:25 |Komentiraj | Komentari: 23 | Prikaži komentare
Arhiva
« » tra 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
U početku...

 • Blog nema ideju nametati mišljenja niti mijenjati vjerska uvjerenja. Tek se kritički osvrnuti na religije i ispravnost nametanja religijskih uvjerenja u svjetovnom životu, proanalizirati vjerodostojnost „svetog pisma“ i „tumačenja“ kroz povijest do danas, pogledati kako sav taj nauk ne/funkcionira u praksi i pokazati da za – biti dobar – ne treba ništa...samo se bude..
Brojač posjeta
457201
Statistika

 
...
 • Bare: "Kakva je to istina kad s druge strane je laž, izvrnute vrijednosti strah, samo strah."
Arhiva
« » tra 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Index.hr
Nema zapisa.